Om oss

European Power Systems AB

Vi har i över 25 år som generalagent levererat Termovents produkter till den Nordiska marknaden. De senaste 18 åren i Sverige via NAF som då sålt dem som sina egna produkter, och i övriga länder har de sålts av oss direkt. Termovent bildades 1963 och har blivit en av de främsta tillverkarna av högtrycksventiler.

Under våren 2015 togs det beslut på att avsluta samarbetet med NAF och nu lagerför vi själva Termovents sortiment för den Nordiska marknaden. Detta ger dig som kund kortare leveranstider, oavsett om du beställer från lager eller produktion då vi kortat ett led.

Vi har under 2015 också blivit OMC:s representant i Norden. OMC bildades 1976 och har inte synts mycket på vår marknad då de i många år tillverkat reglerutrustning åt andra stora aktörer i deras namn. Nu bryter vi det mönstret och öppnar upp för OMC:s produkter direkt till dig som kund. Sannolikt kommer många av er känna igen produkterna. Med dessa två starka varumärken med produkter tillverkade i Europa önskar vi dig som kund välkommen!

Termovent

Termovents verksamhet startade 1963, då som en liten verkstad. Med tiden utvecklades verksamheten och sedan starten har man arbetat med att utveckla nya produkter och lösningar. 1981 hade man 18 anställda och verksamheten sysselsätter idag över 200 medarbetare och 2002 köpte Termovent majoriteten av Backa Topla, Serbiens främsta stålgjuteri, för att kunna påverka kvalitet och råvara. De största marknaderna finns i Tyskland, Österrike, Holland, Ryssland och Skandinavien, men också i Sydamerika och Afrika. Energisektorn, petrolium och processindustrin står för huvuddelen av slutkunderna. Produkterna består i huvudsak av kägel och kilslidsventiler och högtrycksventiler står för den största produktandelen med nominellt tryck på upp til 630 bar och en arbetstemperatur upp till 600° C.

O.M.C.

Sedan 40 år är OMC en av världens främsta tillverkare av reglerutrustning. Redan 1976 började utvecklingen av reglerutrusning där man i ett tidigt skede blev producent och leverantör åt flertalet av de stora etablerade varumärkena på marknaden. Många känner igen produkterna men inte varumärket där man sedan 10 år jobbar i egen regi. Som tillverkare åt världens största varumärken kan man inte bara garantera kvalitet och leveranstrygghet, utan också en bättre prisbild som framkommer när man skrapar bort det dyra märken man producerat åt.Styrkan ligger i att de själva driver produktutvecklingen framåt med de krav som ställs från kunderna. De är inte bara en leverantör, utan producerar de lösningar som krävs, även om de ännu inte finns. De vet också att de ständigt stigande produktionskostnaderna och lönsamhetskraven hos kunderna ställer krav.